Anglicismen: deze fouten maak je nu nooit meer!

Je hoort steeds vaker over Engelse leenvertalingen die we in de Nederlandse taal overnemen. We gebruiken allemaal dagelijks weleens een Engels woordje of zinnetje. Denk maar aan: downloaden, stay tuned, container en computer. Het gebruik van deze Engelse leenvertalingen, ofwel anglicismen, gaat vaak goed, maar toch sluipen er hierdoor langzaamaan meer fouten in onze taal. Fouten die […]